Okolice Międzychodu

Okolice Międzychodu

Silnym akcentem w krajobrazie okolic Międzychodu jest dolina Warty. Rzeka płynie tu dużymi zakolami wśród rozległych łąk. Od pn. pod miasto podchodzą sosnowe lasy Puszczy Noteckiej. W lasach tych ukrytych jest kilka jezior, m.in. Mierzyńskie i Radgoskie. Dalej, ok. 8 km od miasta piętrzą się wysokie wydmy, tworząc zagmatwany labirynt wzgórz i dolin. Pd. okolice miasta urozmaicone są licznymi wzgórzami, jeziorami i dolinami potoków. Na szczególną uwagę zasługują tu okolice Kolna 3 jeziora, grodziska, rezerwat, Dormowa wysokie wzgórza, jeziora, dolina strumienia, Kamionnej głęboka dolina Kamionki i Muchocina lasy i liczne jeziora.
Międzychód Ustronie. 4 km na pn. od Międzychodu, w lasach Puszczy Noteckiej, nad jez. Mierzyńskim, opodal szosy Międzychód-Drezdenko położony jest ośrodek wczasowy Międzychód Ustronie. Powstał on w latach 1965-70 i obecnie należy do najładniejszych i największych obiektów tego typu w Wielkopolsce. Na terenie ośrodka znajdują się liczne kolonie domków wczasowych różnych zakładów pracy z Poznania, Łodzi i innych miast, oraz domki wczasowe Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Warta-Tourist”, który jest głównym gospodarzem „Ustronia”. Jednocześnie może tutaj wypoczywać 1300 osób, w tym ponad 200 osób korzystających z ogólnodostępnej bazy noclegowej. Wszystkie domki są murowane i posiadają instalację elektryczną, a większość ma doprowadzoną wodę i kanalizację. Położone wśród lasu domki wczasowe udanie wkomponowane są w środowisko naturalne. Nad Jez. Mierzyńskim położone jest rozległe kąpielisko z wydzielonymi basenami, pomostami, piaszczystą plażą oraz przystanią i wypożyczalnią kajaków, rowerów wodnych i łodzi. Zaplecze ośrodka stanowią dwie restauracje, sklep spożywczy, nabiałowy, kioski: owocowo-warzywny, „Ruch” i nabiałowy, rożen, bar na plaży, poczta i parking. Bezpośrednio do ośrodka docierają liczne autobusy PKS do przystanku Mierzyn – w centrum ośrodka, łączące go z Międzychodem, Poznaniem i Drezdenkiem.
Jezioro Mierzyńskie pow. 47 ha, głęb. 7 m. Posiada urozmaiconą linię brzegową, a kształtem nieco przypomina rogala. W pn.-wsch. części z wód jeziora wynurza się niewielka wyspa porośnięta pięknym mieszanym starodrzewem. W dużej części jezioro otoczone jest lasami Puszczy Noteckiej. Przy zach. brzegu położona jest wieś Mierzyn, przy wsch. ośrodek wczasowy Międzychód Ustronie. Przy brzegu pn. znajduje się ładnie zlokalizowany ośrodek wczasowo-szkoleniowy organizacji młodzieżowych i Uniwersytet Ludowy. Ośrodek jest bogato wyposażony w urządzenia i sprzęt turystyczno-rekreacyjny. Posiada m.in. saunę.
Mierzyn. Rozrzucona wśród enklaw leśnych wieś, położona na skraju doliny Warty. Mierzyn jest wsią „olęderską”, powstałą w 1695 r. dla karczunku i uprawy gruntów wydartych Puszczy. W 1951 r. odkryto na terenie wsi ślady osady z końca epoki brązu oraz osady z okresu rzymskiego. W dziesięciu ziemnych jamach i ich sąsiedztwie znaleziono naczynia różnej wielkości, ciężarki do warsztatów tkackich oraz narzędzia.
Jezioro Radgoskie pow. 47 ha, wys. 33 m n.p.m. posiada brzegi w większości piaszczyste, w wielu miejscach nie zarośnięte, łagodny spad – w sumie dobre warunki do kąpieli.
Radgoszcz. Wieś leżąca nad Jez. Radgoskim, na skraju doliny Warty, 5 km na pn. od Międzychodu, 1,5 km na pn. wsch. od ośrodka wczasowego. W XIV w. należała do cystersów z Bledzewa. Ze wzgórza – 54 m n.p.m., przy którym rozłożyła się wieś, widać panoramę doliny Warty z Międzychodem oraz wzgórza morenowe dalej na południe. We wsi zachowało się szereg budynków o konstrukcji szachulcowej i zrębowej m.in. dom nr 17, stojący przy głównym placu w centrum wsi. 1,1 km na pn. wsch. od Radgoszczy, przy drodze do Kaplina, w lesie, znajdują się dwie samotne mogiły jeńców radzieckich, zastrzelonych w czasie ucieczki z obozu. W październiku 1973 r. przy mogiłach odsłonięto pamiątkową tablicę.Warta pod Międzychodem tworzy duże zakole o średnicy prawie 4 km. Na zach. od miasta zmienia nurt na południkowy, zbliżając się w bezpośrednie sąsiedztwo Jez. Mierzyńskiego. Szeroka, pokryta łąkami, obramowana lasami dolina rzeki ma wiele uroku. Przechadzkę nad Wartą rozpoczynamy przy kąpielisku ośrodka 0,0 km. Dróżką nad jeziorem podążamy na zach. Po dojściu do szerokiego traktu Międzychód–Wiejce 1,0 km mały odcinek idziemy w prawo, a potem opuszczając trakt drogą polną na pd. dochodzimy do walów przeciwpowodziowych i dalej wśród ląk nad Wartę 1,6 km. Po ok. 500 m w górę rzeki skręcamy w lewo i idąc przez łąki, a potem lasami na pn. wsch. przecinamy ponownie trakt i duktami oraz dróżkami leśnymi dochodzimy do ośrodka wczasowego ok. 4,0 km.Od kąpieliska 0,0 km nad jeziorem jak przechadzka M-l idziemy do traktu Międzychód-Wiejce. Traktem dochodzimy do wsi Mierzyn 1,3 km. Po ok. 1 km przez wieś, przy kapliczce za zakrętem drogi 2,2 km skręcamy w prawo i wędrujemy polną drogą w kierunku pn.-wsch. Po prawej widok na pn. zach. kraniec Jez. Mierzyńskiego. Na skraju lasu, opodal samotnych zabudowań 2,8 km skręcamy w prawo w dość szeroką drogę leśną, która doprowadza nas do bramy wjazdowej ośrodka wczasowo-szkoleniowego. Na terenie ładnie rozplanowanego ośrodka, powstałego etapami w latach 1968-72, mieści się m.in. Uniwersytet Ludowy. Nieco dalej, za przystankiem PKS Mierzyn Las 3,7 km i budynkami dawnego młyna Kużnik skręcamy w prawo, w drogę leśną, którą wiedzie szlak żółty i która doprowadza nas do ośrodka wczasowego 4,2 km.Do głazu pod Wiejcami :Ok. 4 km na zach. od Ustronia przebiega linia dawnej granicy państwowej, ustanowionej traktatem wersalskim. Pomiędzy wsią Mierzyn i Wiejcami – bezpośrednio przy drodze – znajduje się duży głaz narzutowy, przytransportowany przez lądolód skandynawski. Dłuższa od poprzednich trasa przechadzki obfituje w wiele ciekawych widoków. Początek wycieczki jak przy trasie 1 i 2. Od wsi Mierzyn cały czas idziemy głównym traktem. Mijamy zabudowania , skręcamy na zach. i wędrujemy na przemian przez łąki nadwarciańskie i leśne języki skraju Puszczy Noteckiej. Opodal samotnych gospodarstw 4,5 km należących do wsi Drzewce przecinamy dawną granicę. Nieco dalej w dolinie strumienia 5,9 km położone są zabudowania małej osady, niegdyś młyńskiej. Mijane po prawej dawne budynki niemieckiej straży granicznej obecnie zajmowane są przez zakład wychowawczy dla dzieci. Nie dochodząc do zwartego obszaru lasu osiągamy cel naszej wycieczki, położony po prawej stronie tuż przy drodze głaz narzutowy 6,3 km. Do Ustronia powracamy tą samą drogą. Można też pójść od dawnego młyna ok: 0,5 km na pn., a potem drogami leśnymi na wsch. Jest to wariant ciekawszy, lecz wymagający pewnej orientacji w terenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.