Świat roślin i zwierząt pojezierza

Świat roślin i zwierząt pojezierza

Lasy pokrywają ok. 43% powierzchni Pojezierza. Pod tym względem Pojezierze należy do najbardziej lesistych regionów w Wielkopolsce średnia krajowa zalesienia wynosi 27%, województwa poznańskiego 23%). W zależności od podłoża różne jest oblicze lasów. Na prawym brzegu Warty, na piaszczystych wydmach tylko sosna i brzoza znalazły warunki do rozwoju. Przeważają tutaj monokulturowe lasy sosnowe, wchodzące w skład Puszczy Noteckiej. W podszyciu towarzyszy im jałowiec, w starszych borach i na polanach rozpościerają się olbrzymie połacie wrzosowisk. Jedynie w pobliżu jezior i nad strumieniami szata leśna wzbogaca się: olchy, dęby, czarne topole tworzą oazy drzew liściastych. Na lewym brzegu rzeki lasów jest mniej, lecz są bardziej urozmaicone. Położone przeważnie w pobliżu jezior, porastają liczne jary i zbocza rynien jeziornych. Wspaniałe partie lasów bukowych znaleźć można m.in. nad Jez. Lutomskim, Jez. Białokoskim, koło Lewic. Częstsze są również partie lasów mieszanych. Jeszcze dalej, na południowych krańcach Pojezierza, na obszarze Zandru Nowotomyskiego, znowu panuje niepodzielnie sosna. Sosna stanowi ok. 90% drzewostanu lasów, świerk i inne iglaste – 3%, a 7% przypada na drzewa liściaste.
Pozostałością dawnej puszczy, zalegającej kiedyś całkowicie te tereny, są drzewa – pomniki przyrody. Najwięcej wśród nich jest dębów, często o obwodzie ponad 6 m, które spotkać można w rezerwacie Kolno, koło Lubosza i Lewic. Najgrubszy dąb rośnie w osadzie Marianowo k. Sierakowa, mając 780 cm obwodu. Najstarszymi drzewami są cisy, rosnące przeważnie w parkach )Mnichy, Lewice, Ławica, Lubosz). Jednym z najstarszych cisów jest okaz rosnący w parku w Gorzy-niu, jeszcze starszym okazem szczyci się Goraj. Dużo ciekawych drzew, często o rozmiarach kwalifikujących je na pomniki przyrody, spotkać można w dawnych parkach dworskich. Jednym z najciekawszych – i najlepiej utrzymanym – jest park w Kwilczu z piękną aleją kasztanowców, platanami i miłorzębem. Ciekawsze parki znajdują się w Ławicy )modrzew, dęby), Rozbitku, Gorzyniu i Mnichach. Z rzadkich roślin rosnących na terenie Pojezierza należy wymienić owadożerną’ rosicz-kę – okrągło- i długolistną )torfowiska k. Kukułki, Gorzynia, Zielonej Chojny), goździk siny )m.in. jez. Głęboczek), ostrołódkę kosmatą )nad Jez. Kłosowskim), bagno )k. Kukułki i Gorzynia), przetacznik ząbkowaty )grodzisko nad Jez. Lutomskim), skrzyp olbrzymi )nad Jez. Lutomskim), zimoziół północny )nad Jez. Mierzyńskim), lilię złotogłów )nad Jez. Białokoskim, Jez. Lutomskim i na Czaplich Wyspach), widłak spłaszczony )nad Jez. Lutomskim). Bogata flora pokrywa torfowiska mszarne koło Zielonej Chojny, Gorzynia, Bielska i nad Jez. Mniszym. Rzadkie gatunki grzybów zobaczyć można w rezerwacie nad Jez. Lutomskim )m.in. monetkę śluzowatą i purchawkę olbrzymią). .
Równie bogaty jest świat zwierząt. W lasach żyje mnóstwo dzików, jeleni, sarn. Na całym obszarze spotkać można borsuki, a w okolicach Sierakowa – daniele. W Puszczy Noteckiej w 1953 r. ponownie, przejściowo, pojawiły się wilki. Duża liczba jezior sprzyja rozwojowi ptactwa wodnego. Obok gatunków ogólnie spotykanych na wyróżnienie zasługują: bocian czarny )Leśnictwo Muchocin), tracz długodziób, gągoł )kaczka krzykliwa), czapla siwa, żuraw, łabędź, kraska, a z drapieżników – kania czarna i sokół wędrowny. W latach dwudziestych na Czaplich Wyspach gnieździł się orzeł bielik )jedyne miejsce w Wielkopolsce) oraz orzeł rybołów, a do dziś często spotyka się na Czap-lich Wyspach kormorany. W okolicach Międzychodu żyje żółw błotny, a na całym Pojezierzu spotkać można niejadowitego węża gniewosza miedziankę. W głębinach wód Jez. Sremskiego i Jez. Górzyńskiego żyją takie ryby, jak głębiel-sieja i sielawa. W rezerwacie nad Jez. Lutomskim spotkać można kilka gatunków ślimaków, m.in świdrzyka i ślinika leśnego.
Miejsca o szczególnie ciekawej florze i faunie uznane zostały za rezerwaty przyrody. Są to: Czaple Wyspy na Jez. Kłosowskim – kolonia czapli, Buczyna Lutomska – piękny las bukowy, las sosnowy z bogatym poszyciem nad Jez. Mniszym, torfowisko przy pd. brzegu tegoż jeziora oraz okolice Kolna, gdzie rośnie wspaniały las o charakterze pierwotnym, z potężnymi dębami. W przyszłości projektuje się utworzenie rezerwatów krajobrazowych na wzgórzach koło wsi Silna )w pd. części Pojezierza), w rejonie Swiechocińskich Gór oraz w strefie moreny czołowej między Dormowem a Nowym Gorzyckiem Dormowskie Góry z najwyższym wzniesieniem – Królewską Górą).Pojezierze posiada gęstą sieć połączeń komunikacyjnych. Z Międzychodu – centrum regionu, a zarazem lokalnego węzła kolejowego – wybiegają linie kolejowe do Poznania, Szamotuł, Gorzowa Wlkp., Międzyrzecza i Zbąszynia. Kursują na nich pociągi relacji Poznań-Gorzów, Szamotuły-Międzyrzecz i Międzychód -Zbąszyń. Pociągi dalekobieżne omijają Pojezierze, toteż turysta przybywający z odleglejszych stron kraju, musi przesiadać w Poznaniu lub w Szamotułach. Bilety wycieczkowe powrotne, ze zniżką 33%, można wykupić z Poznania do Sierakowa.
Stosunkowo gęstą sieć komunikacji kolejowej uzupełniają szosy. Główną szosą jest tu szosa Poznań- Pniewy-Skwierzyna-Gorzów-Szczecin. Z pozostałych dobrą nawierzchnię posiadają: Gorzyń-Międzychód-Drezdenko, Międzychód-Sieraków-Wronki, Sieraków-Kwilcz, Lubosz-Lutomek-Lutom-Sieraków, Gorzycko-Pszczew, Upartowo Kwilcz-Chrzypsko Wielkie-Wróblewo, Chrzypsko Wielkie-Sieraków. Inne szosy łączą Gorzyń z Łowyniem i Swiechocinem, Pniewy z Łężeczkami, Międzychód z Muchocinem. Miejscowości położone przy szosie gorzowskiej mają świetne połączenie ośmioma autobusami z Poznaniem i Gorzowem w tym dwa pośpieszne i jeden przyśpieszony. Ponadto PKS utrzymuje m.in. następujące linie: Poznań- -Pniewy–Kwilcz-Sieraków-Międzychód, Poznań- -Szamotuły-Wronki-Sieraków-Międzychód, Międzychód-Drezdenko-Gorzów, Międzychód-Pszczew- -Międzyrzecz-Gorzów, Międzychód-Pszczew-Międzyrzecz, Wronki-Sieraków-Międzychód, Wronki- -Chrzypsko-Sieraków-Międzychód. Lokalne linie autobusowe łączą Międzychód z Muchocinem, Swiechocinem, Lewicami, Miłostowem, Lutomiem i Pniewami przez Mościejewo. W okresie letnim liczne połączenia łączą Międzychód Ustronie Mierzyn z centrum miasta. Bliższe dane odnośnie do komunikacji kolejowej i autobusowej podano przy omawianiu poszczególnych miejscowości. Ważnym momentem turystycznej wędrówki jest sprawa noclegów. Dla posiadaczy namiotów miejsc biwakowych jest na tych terenach pod dostatkiem. Woda i las są prawie wszędzie. Wyznaczone przez nadleśnictwo pola biwakowe znajdują się przy pd.-wsch. brzegu Jez. Bucharzewskiego, koło Leśnictwa Jeziorno koło Sierakowa, w Łężeczkach nad Jez. Chrzypskim, na pcfc-wsch. brzegu jez. Obierznie koło Łubosza, na wsch. brzegu Jez. Młyńskiego w Prusimiu, na zach. brzegu Jez. Lutomskiego przy Sierakowie, na „zach. brzegu Jez. Jaroszewskiego koło Góry, nad Jez. Łowyńskim przy drodze Łowyń-Swiechocin.
Pola namiotowe nad Jez. Jaroszewskim w Sierakowie i w Międzychodzie Ustroniu posiadają komplet urządzeń sanitarnych i gospodarczych. Dla wycieczek szkolnych czynne są w lipcu i sierpniu schroniska młodzieżowe w Chrzypsku Wielkim, Sierakowie, Lutomku, Międzychodzie, Pszczewie czynne cały rok, Rokitnie. Ze schronisk tych, w miarę wolnych miejsc, może korzystać każdy turysta. Hotele znajdują się w Międzychodzie i Pniewach. W Sierakowie w Ośrodku Wczasowym nad Jez. Jaroszewskim oraz w Międzychodzie Ustroniu i Pszczewie można wynająć domki kempingowe lub namioty na pobyty wczasowe. Socjalistyczny Związek Studentów Polskich prowadzi stację turystyczną w Bucharzewie nad Wartą. Stylowy gościniec „O-stęp” restauracja kat. I i hotel na 30 miejsc uruchomiono w 1974 r. przy szosie Poznań-Gorzów w Gorzy-niu. W Gorzycku przy rozwidleniu szosy do Gorzowa i Międzyrzecza znajduje się hotel PGR-u Goraj. Restauracje znajdują się w Kwilczu, Międzychodzie, Międzychodzie Ustroniu czynna w okresie letnim, Pniewach, Pszczewie oraz w Sierakowie m.in. restauracja sezonowa nad Jez. Jaroszewskim. Bary GS zlokalizowano w Chrzypsku Wielkim, Gorzycku, Kamionnej. Kwilczu, Luboszu, Łowyniu i Przytocznej. Stosunkowo gęsta sieć klubo-kawiarni „Ruch” i GS, które praktycznie znajdują się w każdej większej wsi. Podobnie gęsta jest sieć sklepów GS.
Pniewy czynna całą dobę, Kwilcz, Międzychód, Pszczew i Sieraków mają stacje benzynowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.