Szlaki na Pojezierzu Mazurskim

Szlaki na Pojezierzu Mazurskim

W ostatnich latach na Pojezierzu Mazurskim daje się zauważyć stale wzrastający ruch turystyczny i wczasowy. W 1966 roku na obszarze pojezierzy przebywało ponad milion trzysta tysięcy turystów i wczasowiczów, w tym ponad dziesięć tysięcy turystów zagranicznych. Lasy, jeziora oraz piękne pod względem krajoznawczym okolice pojezierzy są dużą atrakcją dla turystów, a szczególnie na uczęszczanych szlakach wodnych. Spośród turystów coraz częściej widzi się zainteresowanie i zrozumienie dla zachowania piękna przyrody i rezerwatów przyrodniczych, z którymi spotykają się na trasach turystycznych. Dla ułatwienia zapoznania się turystów z tymi obiektami, w niniejszym rozdziale zostały opisane najciekawsze obiekty przyrodnicze położone w pobliżu uczęszczanych szlaków turystycznych. Ponieważ obiekty te pod względem przyrodniczym były już szczegółowo opisane w po przednich rozdziałach, a zatem ograniczyliśmy się tylko do ich zlokalizowania w celu zapoznania się z nimi przy okazji pobytu w ich pobliżu.Szlak Kajakowy Czarna Hańcza. Rzeka ta bierze początek od źródeł położonych na sto kach wzgórz w północnej części Pojezierza Suwalskiego, w pobliżu miejscowości Wiżajny. W górnym swym biegu przepływa jezioro Hańczę, jedno z najgłębszych w Polsce (108 m). Opodal jeziora tego widoczne są piękne wzniesienia Krzemieniuchy. Od Suwałk Hańcza zmienia kierunek na południowo wschodni, przepływa przez urocze jezioro Wigry, łącząc się koło wsi Rygol z Kanałem Augustowskim; odtąd stanowi jego wschodni odcinek. Czarna Hańcza (punkt wyjściowy jez. Wigry) jest popularnym szlakiem o długości około 5G km (od Suwałk około 70 km). Szlak kajakowy Kanałem Augustowskim. Cały system wodny Kanału wraz z dopływami i licznymi jeziorami stanowi jeden z ciekawszych szlaków kajakowych. Spływ rozpoczyna się zazwyczaj od miejscowości Rygol, skąd przez system jezior Kanału Augustowskiego płynie się do rzeki Netty (dopływ Biebrzy). Zespół jezior położonych we wschodniej części Pojezierza Mazurskiego w okolicy Augustowa i Suwałk po łączony jest wzajemnie, a niektóre z nich włączone zostały do systemu Kanału Augustowskiego. Położone wśród lasów Puszczy Augustowskiej, o bogatej rzeźbie polodowcowej, stanowią interesujące szlaki turystyki wodnej. Pod względem krajobrazowym można je zaliczyć do najpiękniejszych terenów wycieczkowych w tej części naszego kraju. W pobliżu tych szlaków turystycznych spotykamy ciekawe rezerwaty i obiekty przyrodnicze; 1. Na południowy wschód od Suwałk – jezioro Wigry z przepływającą przez nie Czarną Hańczą. Szlak żeglowny Wielkich Jezior Mazurskich prowadzi wśród lasów z Rucianego, jeziorem rynnowym Bełdan do Mikołajek, stąd jeziorem Tałty i Kanałem Mazurskim przez jezioro Niegocin i Mamry do Węgorzewa. Liczne wyspy stanowią rezerwaty florystyczne i faunistyczne. Jedną z najbardziej malowniczych jest wyspa Upałty, pokryta lasem liściastym, w którym rosną sędzi we dęby i lipy. Prawdopodobnie są one pozostałościami po świętych gajach dawnych Prusów. W pobliżu wyspy Upałty jest położony PGR Sztynort z zabytkowymi budowlami i parkiem. W parku spotykamy pomnikowe dęby i lipy w wieku ponad 300 lat. Obok parku, w podmokłym lesie liściastym, graniczącym z jeziorem Mamry, jest stałe stanowisko łosi. Z rezerwatów na uwagę zasługują: W pobliżu jezior: Dobskiego i Kisajno znajduje się rezerwat geologiczny „Fuledzki Róg”. Brzegi jezior są zadrzewione i usiane kamieniami – pozostałościami ostatniego lodowca . W północnej części tych rezerwatów znajduje się olbrzymi głaz narzutowy uznany za pomnik przyrody.Ten najpiękniejszy i najbardziej popularny w kraju szlak wodny bierze początek w miejscowości Sorkwity. Na jego prawie 90 kilometrowej trasie spotykamy szereg jezior, zagubionych wśród lasów, i połączeń wodnych. Wydaje się jednak, że najwspanialsza część tego szlaku obejmuje jezioro Mokre (8 km długie) w pobliżu wsi Zgonoray znaną z uroku rzekę Krutynię wpadającą do jeziora Bełdan. Na szlaku tym są utrzymane domy wypoczynkowe oraz stanice wodne. Poza tym są tu miejscowości letniskowe, jak Zgon, Krutyń i Ukta. Szosy prowadzące ze Zgonu do Rucianego, z Krutyni do Zgonu, z Ukty do Mi kołajek są trasami, przez które przyjeżdżają wycieczki zwiedzające Ruciane. W pobliżu tego szlaku są położone następujące rezer waty: 1.Rezerwat leśny „Królewska Sosna”. Na brzegach je ziora Mokre dwa pomniki przyrody: sędziwy „Dąb nad Mukrem” oraz „Sosna Królewska” licząca sobie ponad 300 lat. 2.Rezerwat leśny „Zakręt” obejmujący zarastające jeziorka z pływającymi wysepkami. 3.Rezerwat ornitologiczny „Ławny Lasek”, położony przy jeziorze Uplik koło wsi Zgon. 4.W pobliżu jezior Bełdan i Śniardwy znajduje się Za kład Doświadczalny PAN w Popielnie, a w lesie- rezerwat koników i typu tarpan. 5.W miejscowości wczasowej, w pobliżu Mikołajek na jeziorze Łuknajno znajduje się rezerwat dzikich łabędzi. 6. Rezerwat „Czapliniec” położony w Leśnictwie Łukniany, w starym lesie sosnowym, pomiędzy jeziorem Śniardwy a drogą wiodącą do Dziubiel.Szlak turystyczny Elblqg-Malbork: Szlak ten prowadzi z Elbląga do Malborka, następnie przekracza Wisłę w kierunku na Tczew. Na północ od Elbląga znajduje się Zalew Wiślany, oddzielony od Bał tyku wałem Mierzei Wiślanej. Do Polski należy południowo zachodnia część Zalewu, od ujścia rzeki Pasłęki. Ku zachodowi od Wysoczyzny Elbląskiej rozciągają się Żuławy Elbląskie. Cechą ich krajobrazu jest obfitość drzew rosnących wzdłuż dróg, rzek, kanałów i wokół zabudowań. Lasy występują tu na ogół w zespołach nie wielkich. W pobliżu omawianego szlaku znajdują się na stępujące rezerwaty przyrody: Rezerwat leśny ,,Buki”, obejmujący starodrzew bukowy na Mierzei Wiślanej obok Krynicy Morskiej. Rezerwat faunistyczny „Kąty Rybackie” z koloniami czapli i kormoranów. Teren rezerwatu porośnięty jest starodrzewiem sosnowym. Turystę, który będzie wędrował prawobrzeżnym szlakiem dolnej Wisły, zainteresuje uroczy zakątek ziemi sztumskiej, położony w miejscu rozwidlenia się Wisły na Nogat i Leniwkę, pod wsią Biała Góra, z której rozpościera się wspaniały punkt widokowy na panoramę Wisły, Nogatu i Leniwki. Na południe od wsi Biała Góra, na wzgórzu (54 m n.p.m.) położony jest rezerwat roślinności stepowej. Ze względu na ochronę roślinności kserotermicznej chodzenie po rezerwacie jest zabronione, z wyjątkiem wyznaczonych ścieżek turystycznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.